Welkom bij Siegelaer pensioen innovator

freelance | innovatieve adviseur pensioenen & beleggingen |
ALM & risk management expert | DC expert

Ik ben Gaston Siegelaer. Onder de naam Siegelaer pensioen innovator ben ik als zelfstandig pensioen- & beleggingsadviseur werkzaam. Mijn missie is pensioenuitvoerders en andere professionele partijen te helpen om een toekomstbestendig pensioen te realiseren.

Wat ik doe is ‘bouwen aan toekomstbestendig pensioen’:

  • toekomstbestendige pensioenregelingen en uitvoering van pensioenbeleggingen
  • beschikbarepremieregelingen naar ‘best practice’ niveau brengen
  • praktisch werkende oplossingen buiten de gebaande paden

Mijn toegevoegde waarde is het leveren van creatieve oplossingen en de benodigde expertise om een transformatie en kwaliteitsbewaking van de pensioenuitvoering te bewerkstelligen gericht op een toekomstbestendige pensioenvorm.

Mijn opdrachten betreffen:

  • het ontwerpen van lifecycles en bijpassende beleggingsstrategieën voor DC-regelingen
  • het begeleiden van een ALM traject
  • het verbeteren van een DC-regeling ten aanzien van het voldoen aan zorgplicht en fiduciaire plicht
  • het compliant maken van de bedrijfsopzet van een pensioenfonds (ABTN) met wet- en regelgeving
  • het uitwerken van een strategische asset allocatie in mandaten of fondsbeleggingen
  • het opzetten of verbeteren van een risk management rapportage
  • het toepassen van maatschappelijk verantwoord beleggen in beleggingsbeleid

Mijn motto is:

“Het is beter een licht te ontsteken dan de duisternis te vervloeken.”

Pensioen Innovator Gaston Siegelaer